Starta gym

Vi erbjuder rådgivning, installation, samt service inom gym. Givetvis tillhandahåller vi även ett komplett utbud av träningsutrustning och träningsmaskiner. Vi samarbetar endast med ledande leverantörer inom respektive prissegment. Vår målgrupp är framförallt företag och organisationer, men vi hjälper även privatpersoner vid större beställningar. Ofta kan vi erbjuda rådgivning samt 3D-modellering tidigt under planeringsfasen, kontakta oss!

Innan du öppnar ditt gym

Att du hamnat här betyder att du sannolikt har mer eller mindre konkreta planer på att öppna ett eget gym. Vi hjälper dig gärna med att ta fram en skräddarsydd produktmix av träningsmaskiner samt övrig träningsutrustning, anpassad efter ditt tilltänkta klientel. Vi erbjuder även lösningar inom allt från belysning till passersystem för ditt gym. Vi rådgör gärna, men vi kan inte garantera lönsamheten i din affärsplan. Vi rekommenderar att börja med att utvärdera det potentiella kundunderlaget geografiskt samt utifrån områdets (eller organisationens) demografi. Några generella riktlinjer:

 • Ju smalare nisch gymmet har, desto större kundunderlag (storstad) krävs.
 • Kunden är beredd att färdas längre om nischen är unik inom regionen.
 • Överskatta inte gymmets räckvidd. 10 minuter transport till lokalen är max, om inte inriktningen är unik. Tänk på parkeringsmöjligheter om dessa 10 minuter ska ske med bil.
 • Välj det träningssegment du brinner för!

3d-modell-foretagsgym

Val av träningsmaskiner och gymutrustning

Val av träningsutrustning är helt beroende på gymmets inriktning. Vi har byggt allt ifrån rehabcenter till yogastudios. Det viktiga är rätt sammasättning av gymutrustning för den tilltänkta kunden! Här kan vi verkligen bidra med vår kompetens, då vi har lång erfarenhet av att anpassa utbud efter olika klientel.

Kvalité inom gymmaskiner och träningsutrustning visar sig framförallt efter tid. Är kundbasen stor och ett löpband är tänkt att rulla åtta timmar om dagen krävs en helt annan kommersiell kvalité än det prissegment som ett mindre källargym hade klarat sig med. Vi har många års erfarenhet av att bygga gym, och vi sätter stolthet i att vara helt transparenta när det kommer till rekommendationer kring utrustning. Vi erbjuder olika prissegment, men samarbetar alltid med de leverantörer som erbjuder bäst kvalité inom respektive segment.

Se vilka maskiner vi har inne →

Leasa, hyra eller köpa gymmets utrustning?

Vid leasing slipper du binda kapital i maskinparken, och kostnaden fördelas istället över en tidsperiod på 1-5 år. Ett vanligt upplägg är en mix mellan leasing, hyra och köp. Hantlar köps, större maskiner hyrs eller leasas. Vi erbjuder skräddarsydda upplägg och ofta kan vi erbjuda service och installation i samband med hyra och leasing. Läs mer här om hyra och leasing av träningsmaskiner.

Regelverk och bestämmelser

Vi besvarar även gärna dina frågor kring

 • Krav på lokal, nödutgångar, ventilation.
 • Krav kring HLR.
 • Försäkringar.

 • Frågor eller beslutat att sätta igång?

  Kontakta oss

 • Kontakta oss